ผมมีsniperอยู่1ใบ ขอแลกกับ pyro 1 ใบครับ แอด ink43627 นะครับ