Forum > เรื่องทั่วไป > ในโรงเรียนไทย ปรากฎคราบการปกครองแบบทหาร (แปลจากนิวยอร์กไทม์)

ในโรงเรียนไทย ปรากฎคราบการปกครองแบบทหาร (แปลจากนิวยอร์กไทม์)

HaloReach

She's waiting for your answer
Member
LV. 1 Alpha Fapper
Post:
3686
Score:
80
เมื่อ 04 Jun 2013 21:25:31
บทความผมไปก็อปมานะครับ ไม่ได้เขียนเอง แต่จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนที่ไม่เคยอ่านนะครับ (ผมก็เคยผ่านแบบนี้มานะ พอมาเรียนที่สวีเดน มันต่างกันกับฟ้ากับก้นลาวาน่ะ)

สำหรับนักเรียนไทยทั้งหลาย ชีวิตในโรงเรียนหาได้หอมหวานเช่นนั้นโรงเรียนไทยสำหรับนักเรียนส่วนมากคิอแดนสวรรค์ของจ่าฝึกทหารใหม่ มันมีธรรมเนียมปฏิบัติเยี่ยงทหารที่มีรากหยั่งลึกถึงยุคสมัยเผด็จการครองอำนาจระเบียบวินัยและการลงโทษคือค่านิยมที่ได้รับการยอมรับ

ในโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งย่านชานเมืองกรุงเทพ ครูหลายคนกวัดแกว่งไม้เรียวไผ่ไปมาพลางตำหนิทรงผมยาวที่ผิดระเบียบ และสั่งให้กร้อนผม ณ ที่นั้นในทันทีนักเรียนโดนตรวจสอบความสะอาดของเล็บ สีของถุงเท้าหรือการทำผิดระเบียบอื่นใดของกฏเครื่องแต่งกายโรงเรียน
“โดยระดับพื้นฐานแล้วนักเรียนทุกคนต้อง(แต่งกาย)เหมือนกันทั้งหมด” ครูอรุณ วันเพ็ญรองผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง กล่าวว่า ระหว่างที่เธอดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติของเหล่านักเรียนที่มีทรงผมเกรียน (นักเรียนห้ามย้อมผม) ร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระในศาสนาพุทธ สาบานว่าจะสละชีพเพื่อชาติและกษัตริย์ และสัญญาว่าจะ”ไม่ก่อปัญหา”

อย่างไรก็ดี เมื่อม่านหมอกของมรดกเผด็จการทหารจางลง นักเรียนบางคนก็ยืนหยัดขึ้นต่อต้านระบบที่ต้องการการเชื่อฟังโดยไม่มีเงื่อนไขนี้ และบางคนก็ประสบความสำเร็จพวกเขามีพันธมิตรในรัฐบาลที่ต้องการลดบทบาท(วัฒนธรรม) ทหารในชีวิตพลเรือนลงเช่นกันเหล่านักเรียนและภาคีเครือข่ายของพวกเขาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาของประเทศอย่างกว้างขวาง

ปีที่แล้ว นักเรียนมัธยมที่มีความคิดอิสระคนหนึ่ง เนติวิทย์โชติภัทร์ไพศาล ซึ่งใช้ชื่อเล่นว่าแฟรงค์ ได้ริเริ่มตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อลบล้างระบบการศึกษาเยี่ยงโรงงานของประเทศเขาและกลุ่มเพื่อนที่เห็นพ้องกันได้ตั้ง สมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฎิวัติระบบการศึกษาไทยและเคลื่อนไหวผ่านเฟสบุ้ค กลุ่มของแฟรงค์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อได้ออกรายการเรทติ้งสูงรายการหนึ่งทางโทรทัศน์ของไทย

“โรงเรียน(ทุกวันนี้) เหมือนโรงงานปั้มนักเรียนให้ออกมาเป็นพิมพ์เดียวกันทุกคน”แฟรงค์ให้สัมภาษณ์กับเราในเช้าวันหนึ่ง ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนเดียวกันกับ ครูอรุณ วันเพ็ญ

แฟรงค์กล่าวว่าคุณครูในโรงเรียนเป็นเหมือนกับ”เผด็จการ” ที่คอยสั่งให้นักเรียน “เคารพเคารพ และเคารพ” และอย่าได้คิดคัดค้านเป็นเด็ดขาด

สารของกลุ่มสมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฎิวัติระบบการศึกษาไทย ได้รับการตอบรับ(จากผู้มีอำนาจตัดสินใจ) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคุณพงษ์เทพเทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาเห็นพ้องด้วยกับข้อเรียกร้องของกลุ่มคุณพงษ์เทพได้สัญญาจะให้เด็กนักเรียนไทยมีเสรีภาพในการใว้ผมมากชึ้นนอกจากนี้ยังได้เสนอให้มีลดการเรียนด้วยการท่องจำให้น้อยลงและเพิ่มการถกปัญหาอย่างวิเคราะห์วิจารณ์มากขึ้น.

“เราไม่ต้องการนักรียนที่เป็นสำเนาจากต้นแบบโดยเฉพาะต้นแบบที่ทำได้แค่ตามคำสั่งเท่านั้น” คุณพงษ์เทพกล่าวในการสัมภาษณ์“เราไม่ต้องการให้เด็กทำสำเนาความรู้แล้วเอาไปเก็บในหัว เราอยากให้เขาเป็นปัจเจกชนเท่าที่สังคมจะอำนวยให้เป็นไปได้”

ท่าน รมว. เสนอให้นักเรียนทำการบ้านน้อยลง และใช้แผนวิชาการที่เน้นการฝึกภาษาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ท่านกล่าวว่า ในยุคของวิกิพีเดีย มันไม่มีเหตุผลอะไรที่เด็กจะต้องจำชื่อแม่น้ำอะไรสักอย่างในอาฟริกาหรือท่องข้อมูลคลุมเครือที่ไม่มีความสำคัญ เหมือนที่เขาเองเคยต้องทำในวัยเด็ก

คุณพงษ์เทพ อดีตผู้พิพากษาผู้มีใบปริญญาจาก ม.จอร์จ วอชิงตันกล่าวว่าการสนับสนุนให้เด็กสร้างข้อคิดเห็นของตัวเองและรู้จักศาสตร์และศิลป์ของการโต้วาทีเป็นเรื่องดีต่อระบอบประชาธิปไตยของประเทศที่ปัจจุบันก็อยู่อย่างกระท่อนกระแท่นมากว่า8 ทศวรรศแล้ว

“หากนักเรียนไม่รู้จักออกความคิดเห็นในห้องเรียนแล้วเขาจะรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพของเขาในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไร?”

ต้นปีนี้ ท่าน รมว.ได้ประกาศว่าเขาจะอลุ่มอล่วยเรื่องความยาวผม ซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญเพราะเป็นกฏที่ตั้งขึ้นมาโดยคณะรัฐบาลทหารใน คศ.1972ซึ่งบังคับให้ความยาวผมของนักเรียนหญิงไม่เลยติ่งหูและนักเรียนชายต้องไถหัวด้านข้างให้เกลี้ยงเหมือนนักเรียนทหารกฏใหม่นี้กำลังอยู่ในวาระพิจารณาจากที่ประชุม ครม.

“เราต้องการให้เด็กโตขึ้นเป็นคนมีเหตุผล แล้วเราจะบอกจะสอนให้เด็กทำอะไรโดยไม่มีเหตุผลได้อย่างไร?”

การเปลี่ยนแปลงนี้กระเทือนไปถึงหัวใจของระบบการศึกษาของประเทศ การเรียนเป็นเวลายาวนานและอย่างเข้มงวดเป็นปัจจัยหนึ่งของ“ปาฏิหารย์แห่งเอเชียตะวันออก” ที่ประเทศไทยพยายามอย่างหนักที่จะเลียนแบบเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจของเอเซีย

อย่างไรก็ดี คุณพงษ์เทพกล่าวว่า ภาระเกินตัวนี้ ตกไปอยู่กับเด็กไทยและแม้แต่รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็ทำให้เห็นว่ายังต้องปรับปรุงอีกมากคะแนนสอบทั่วประเทศตกต่ำลงเรื่อยๆ นักเรียนไทยโดยรวมอยู่อันดับ 52ในโครงการวัดผลนักเรียนโลก (Programfor International Student Assessment)ซึ่งเป็นมาตรฐานการวัดผลในระดับโลก ซึ่งอันดับนี้อยู่ต่ำกว่ามาตรฐานขององค์กรความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation andDevelopment) (นักเรียนเซี่ยงไฮ้และสิงคโปร์อยู่ในอันดับ 1 และ 2ตามลำดับในตามข้อมูลปี 2009)

ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงบอกว่าเนื้อหาวิชาการเรียนในตอนนี้มีเนื้อหาที่เน้นการท่องจำมากไปไม่มีช่องให้นักเรียนคิดด้วยตัวเอง
“ผมได้พูดมานานมากแล้วว่า (ภายใต้ระบบปัจจุบัน)คุณยิ่งเรียนคุณยิ่งโง่” คุณสมพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและคณะกรรมการปรับปรุงเนื้อหาวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการกล่าว “ที่เด็กเราทำคือท่องจำไม่มีการคิดวิเคราะห์ ไม่มีการแลกเปลี่ยนความคิด”
คุณสมพงษ์กล่าวว่าแรงต่อต้านส่วนใหญ่มาจากข้าราชการ เพราะการปฏิรูปเนื้อหาเป็นเรื่องใหญ่และลำบากนอกจากนั้น เนื้อหาใหม่ยังต้องผ่านการตรวจสอบจากสาธารณชนก่อนจะได้รับการยอมรับ
ในกรณีเรื่องเครื่องแต่งกายและทรงผมนั้น ขณะนี้ก็มีสัญญาณมาบ้างแล้วว่าผู้ปฏิบัติบางกลุ่มอาจไม่เชื่อฟังคำสั่งของกระทรวงครูอรุณ ผู้เข้มงวดได้บอกเราว่า เขาอาจเลือกที่จะไม่สนใจกฏกระทรวงหากเขาเห็นว่ามันหละหลวมเกินไปท่านรอง และผู้สนับสนุนกล่าวว่ากฏเหล่านี้จำเป็นต่อการต่อต้านพิษภัยทางสังคมเช่นแกงค์นักเรียนนักเลง ยาเสพย์ติด และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
“รัฐบาลมีนโยบายของเขา แต่เราเป็นนักปฏิบัติ” ท่านรอง อรุณบอก“ถ้าทางรัฐออกนโยบายออกมาใหม่ เราก็จะดูว่าอันไหนเหมาะกับสถาณการณ์ของเราและจะรับอันที่เหมาะสมมาปฏิบัติ”

ท่านรอง อรุณสรุปว่า “ทหารเขามีปืน ครูเรามีไม้เรียวบางทีเราก็ต้องตีเด็กบ้าง แต่แค่ที่บั้นท้ายเท่านั้น”

ในขณะที่ผู้ที่สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเห็นจะเป็นเหล่านักเรียน

“เด็กนักเรียนไม่มีโอกาศหาความรู้ใส่ตัวเองด้วยตัวเอง” นายจิรพัฒน์ ฮ้อแสงไชย วัย 16 สมาชิกกลุ่มสมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฎิวัติระบบการศึกษาไทยบอก ”พวกเราแค่รอให้(ครู) มาป้อนความรู้ให้เท่านั้น”

กลุ่มสมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฎิวัติระบบการศึกษาไทยมีสมาชิกที่แก่กล้าเกินวัย และนิยมการโต้เถียง หนึ่งในสมาชิกชอบโต้แย้งเวบไซต์วิทยาศาสตร์ด้วยการเถียงเรื่องความน่าเชื่อถือของทฤษฎีการวิวัฒนาการ และวิจารณ์คนโพสท์กระทู้ว่าไม่มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ส่วนอีกคนเคยแฮคเวบกระทรวงศึกษาธิการมาแล้วและขณะนี้กระทรวงก็จ้างให้เขาช่วยปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

น.ส. นัชชา พิบูลย์วัฒนา วัย 16 หนึ่งในสมาชิกหญิงไม่กี่คนของกลุ่มกล่าวว่าเธอมีความมุ่งหมายอยู่ 2ประการ หนึ่งคือเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาสองคือสนับสนุนให้เด็กหญิงของไทยที่โดนฝึกมาให้อ่อนน้อมว่าง่ายให้มีความกล้ามากขึ้น

“เด็กผู้หญิงคิดตามกรอบมากไป“หญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล ผมของเธอโดนรวบด้วยโบว์สีน้ำเงินอันใหญ่ “พวกเราเรียนเก่งกันทั้งนั้นแต่หนูอยากให้ทุกคนรู้ว่ายังมีโลกทั้งใบอยู่นอกโรงเรียน”

PoypitiAmatatham contributed reporting from Bangkok and Samut Prakan.
แปลโดย รัฐภูมิ คชพงษ์ ฝ่ายต่างประเทศกลุ่มเยาวชนปฏิรูปการรับน้องประชุมเชียร์แห่งชาติ
http://www.nytimes.com/2013/05/29/world/asia/thai-students-find-government-ally-in-push-to-relax-school-regimentation.html?pagewanted=1&_r=1&ref=global-home
ป.ล. มีฉบับที่มติชนแปล แต่มีข้อผิดพลาดมาก


LighterOnizuka.png76561198048373503.png
I'll go to Japan sooner or later
แสดงผลเฉพาะ 20 ความเห็นล่าสุดเพื่อความรวดเร็ว โหลดข้อคิดเห็นทั้งหมด (22)

ailens

Member
LV. 1 Starter Fapper
Post:
73
Score:
0
เมื่อ 04 Jun 2013 21:39:35
อยากเรียนโรงเรียนติวเตอร์เเทนอะเรียนในคอมไม่ต้องใส่ชุด น.ร มีอาหารอยู่เต็มตัว :fckyeah: เเละตื่นสายได้ :awwyeah: :awwyeah:

Se7en

Member
LV. 1 Alpha Fapper
Post:
3592
Score:
0
เมื่อ 04 Jun 2013 21:40:46
ไม่เเปลกใจเลยที่ต่างชาติมองว่าเหมือนทหาร โรงเรียนผมเอาเเต่บังคับให้ทำกิจกรรมนู่นนี้นั่นถ้าไม่ทำก็เอาเเต่บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของนักเรียนใครไม่คิดจะทำก็ขอให้ไสหัวออกไปจากโรงเรียน/ทุกครั้งที่เจอเเบบนี้ผมเเทบอยากจะตะโกนใส่หน้าครูที่บอกให้เอาใบลาออกมาให้เลยผมจะได้ไป :curious2:
76561198083609197.png BAN ME PLEASE

Neoz[TH]

Member
LV. 1 Pro Fapper
Post:
604
Score:
0
เมื่อ 04 Jun 2013 21:46:10
ผมว่าน่าจะ no drama ไว้บนหัวกระทู้หน่อยนะครับ กระทู้แบบนี้มีโอกาสดราม่าสูง :challenge:
tumblr_mnpyj9I7fb1s5m0l1o1_400.gif

zipher

Member
LV. 1 Alpha Fapper
Post:
1623
Score:
68
เมื่อ 04 Jun 2013 21:46:33
Se7en เขียนเมื่อ 04 Jun 2013 21:40:46
ไม่เเปลกใจเลยที่ต่างชาติมองว่าเหมือนทหาร โรงเรียนผมเอาเเต่บังคับให้ทำกิจกรรมนู่นนี้นั่นถ้าไม่ทำก็เอาเเต่บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของนักเรียนใครไม่คิดจะทำก็ขอให้ไสหัวออกไปจากโรงเรียน/ทุกครั้งที่เจอเเบบนี้ผมเเทบอยากจะตะโกนใส่หน้าครูที่บอกให้เอาใบลาออกมาให้เลยผมจะได้ไป :curious2:
เช่นกัน "ถ้าทนไม่ได้ ก็ออกไป" อยากบอกว่า ถ้าออกได้ ป๋มออกไปเเบ้วววว
Katawa Shoujo <3
isBZd9.jpg

HaloReach

She's waiting for your answer
Member
LV. 1 Alpha Fapper
Post:
3686
Score:
80
เมื่อ 04 Jun 2013 21:47:35
Neoz[TH] เขียนเมื่อ 04 Jun 2013 21:46:10
ผมว่าน่าจะ no drama ไว้บนหัวกระทู้หน่อยนะครับ กระทู้แบบนี้มีโอกาสดราม่าสูง :challenge:
คือมันอาจจะไม่ขนาดนั้น เพราะทุกคนก็เคยผ่าน รร ในไทยมาหมดแล้ว รวมทั้งผม
ก็เอาเถอะ การดราม่าอาจจะได้แสดงความคิดเห็นดีบ้างนะครับ
LighterOnizuka.png76561198048373503.png
I'll go to Japan sooner or later

OWEN2012

Member
LV. 1 Executive Fapper
Post:
712
Score:
1
เมื่อ 04 Jun 2013 22:23:50
ความจริงของการศึกษาไทย (จริงไม่จริงดู โดน!)

1.โรงเรียนรัฐบาล เรียนหนัก วันละ 7-8 คาบ
2.เมื่อมีคาบว่าง คุณครูวิชาใดวิชาหนึ่ง มักขอ..
3.รร.เอกชน เด็กนักเรียนไม่เคร่งกฏ
4.รร.ที่เก่าแก่ ยึดติดศักดิ์ศรีมากเกินไป บ่มเพาะให้เด็กเป็นศัตรูกับสถาบันอื่น
5.รร.รัฐบาล เข้าแถวหน้าเสาธง ฟัง ผอ.ให้โอวาทก่อนเข้าคาบแรก แต่กิน เวลาไป 10-20 นาที
6.เด็กต้องตากแดด ร้อน หน้ามืดเป็นลม
7.บาง รร. ผิดกฏนิดหน่อย ก็เรียกผู้ปกครอง ทั้งๆ ที่ควรจะตักเตือนก่อน
8.เด็กไทยขนหนังสือในกระเป๋าเป็นสิบกิโล หลังงอไปโรงเรียน (รวมทั้งนิยายและการ์ตูน หนังสือโป๊)
9.การบ้าน งานต่างๆ ฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบก็จริง แต่สั่งทีเยอะ แล้ววันนึงเรียนกี่วิชา ครูคนนึงสั่งกี่อย่าง? เด็กตายห่-า พอดี
10.มา รร. เช้า ลอกการบ้าน แล้วเด็กได้อะไร จากการสั่งงานเยอะ

11.หลับตี 1-2 พิมพ์รายงานส่ง
12.เนื้อหารายงานมาจากอินเตอร์เน็ต หามา ก็อปใส่เวิด ปริ้น เข้าเล่ม ส่ง

13.พรีเซนต์งานโดยการออกมาอ่าน
14.ครูแก่ เกินรับได้ โบราณ
15.คนเก่งไปเรียนหมอ แล้วใครมาเป็นครู?
16.รร.ในไทย แต่งยูนิฟอร์ม ชุดนักเรีย ชุดพละ ชุดลูกเสือ ทั้งที่อากาศร้อนจัด
17.มีเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือเยอะแยะ
18.มีเด็กที่ได้เรียน แต่ไม่อยากเรียน
19.พ่อแม่เสียเงินค่าเรียนพิเศษ มากว่า ค่าเทอม มากเป็นเท่าตัว
20.ต่างประเทศ ปิดเทอม ไปเที่ยว ทำงานพิเศษ ทำกิจกรรม


21.เด็กไทยเรียนพิเศษเป็นบ้าเป็นหลัง
22.มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย ไม่ติดใน 100 มหาวิทยาลัยโลก
23. บาง รร.จ่ายค่าเรียนคอมพิวเตอร์ทุกปี แต่ว่า ได้เรียนแค่ ม.1และม.4 = =
24.ครูบางคน การสอนคือการอ่านให้เด็กฟัง
25.ครูบางคน สอนไม่รู้เรื่อง ออกข้อสอบหิน เด็กตก ไม่ยอมให้แก้
26.ครู ขายของแก่นักเรียน ทำธุรกิจ ทดลองสินค้าในห้องเรียน ตั้งแต่ของเล็กๆ น้อยๆ ยันถึงกิฟฟารีน แอมเวย์
27.ครูไม่สอน นั่งบ่นเรื่องที่ไม่ในตำรา แต่นักเรียนชอบฟัง (เพราะไม่ได้เรียน)
28.เวลาว่างที่ รร. นร.นั่งนินทาครู
29.ปัจจุบัน ทั่วไปคิดว่า ครู แค่คือ คนที่รับจ้างสอน ไม่ใช่แม่พิมพ์ที่แท้จริง
30.สอนไป ทุก10 นาที โทรศัพท์ดัง

31.ครูใช้เด็กซื้อกับข้าว ซื้อโอเลี้ยง ซื้อส้มตำ
32.ครูสนใจ เด็กที่เรียนพิเศษด้วยมากกว่า
33.ช่องว่างระหว่างครูและเด็ก เยอะมาก เนื่องจากจำนวนเด็กในห้อง เฉลี่ย 50 ขึ้น ครูจำนักเรียนได้ไม่หมด ยิ่งครูแก่ๆ ก็....
34.รร. นานาชาติ มีความผูกพัน กับครูที่สอน ทั้ง รร.รักกันดี
35.บางคนเกรด 4.00 สอบไม่ติดก็มี เพราะการศึกษาไทย เก็บคะแนนสอบแค่ 15-30% นอกนั้นงาน การบ้านที่สั่ง
36.ครูบางคนตั้งใจสอน แต่ไม่มีเทคนิค ทำให้เด็กเบื่อที่จะเรียน
37.ความรู้ที่ใช้สอบ มาจากที่เรียนพิเศษ
38.กวดวิชาแต่ละจังหวัดมากกว่า 50 แห่ง
39.ครูบางคนชอบโอ้อวดว่าจบที่นั่น เอกอย่างนี้ ได้เกียรตินิยม แต่สอนไม่รู้เรื่อง
40.เด็กในห้องมี 50 คน เก่งสุดๆแค่ 1-2 คน


41.นอกนั้น เรียนๆเล่นๆ เที่ยวๆ
42.เด็ก ม.3 สะกดคำว่า family house ศัพท์อังกฤษง่ายๆไม่ได้
43.โรงเรียน ประจบผู้ปกครองที่มีเงิน
44.โรงเรียนหญิงล้วน มีทอมดี้เยอะ โรงเรียนชายล้วน มีเกย์ ตุ๊ดเต็ม
45.ต่างประเทศ เรียนวันละ 3-5 ชม. หลังจากนั้นก็สนามบาส สระว่ายน้ำ ห้องดนตรี ไม่ก็กลับบ้าน ทำกิจกรรม ไปอ่านหนังสือเอง
46.ถ้าเด็กเรียนที่ไทย ก็ไปกวดวิชา เรียนเลิก3 -4 ทุ่ม
47.เด็กเที่ยวนั่งรถไฟฟ้าไปสยาม
48.เด็กใส่แว่นเนื่องจากเล่นคอม มากกว่าเรียน


49.ครูคาดหวังกับเด็กห้องคิงเกินไป ทำดีนิดหน่อย ชมเว่อร์ๆ ทำผิดนิดเดียว คือเรื่องคอขาดบาดตาย

50.เอาใจใส่เด็กแต่ละห้องไม่เท่ากัน
51.รร.รัฐ ให้เด็กทำป้าย เดินรณรงค์ยาเสพติด เลือกตั้ง ฯ ตามนโยบาย ทำเอาหน้าตา รร. เด็กต้องเดิน 2-3 กิโล แดดก็ร้อน หน้ามือเป็นลม
52.วิชาอาจารย์ฝรั่ง ดูเหมือนจะมีความสุข จะหลับก็ได้ คุยกันไปแต่ก็เรียนไม่รู้เรื่อง
53.เด็กไทยอวดฉลาด
54.เด็กไทยตามกระแส แฟชั่น
55.เด็กไทยบ้าเที่ยว บ้าเรียน บ้าใช้เงิน บ้าดารา
56.วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เป็นธรรมดา
57.ท้อง แท้ง ฆ่าตัวตาย ใจแตก ติดยา คือ ปัญหาวัยรุ่นไทยที่แก้ไม่ได้
58.เด็กส่วนใหญ่ฝันมี รร.ที่กว้าง ต้นไม้ สบายๆ บรรยากาศดี การเรียน สนุก มีกิจกรรมทำ
59.ความฝันห่างไกลความจริง รร. อากาศร้อนไม่มีพัดลม เสียงรถที่ถนนดัง ห้องเรียนติดห้องน้ำ ครูสอนก็ดุ แก่ โหดคะแนน น่าเบื่อ ครูลามก


60.มีพ่อแม่ บังคับ อนาคตวาแผนให้ลูกเสร็จสรรพ โดยไม่ถามว่าลูกชอบหรือไม่
61.พ่อแม่ชอบกดดัน ซึ่งความจริงในยุคนี้ การเลี้ยงลูกแบบนี้ หัวโบราณมาก เด็กไทย ฆ่าตัวตายเพราะเครียดเยอะขึ้นทุกปี
62.ไฮโซ ต้องให้ลูกเรียนเอกชน นานาชาติ รร.รัฐสุดโด่งดัง
63.ไปเรียนพิเศษต่างประเทศ ตอนปิดเทอม
64.รู้ไหม คนต่างชาติคิดว่า วัยรุ่นไทยที่รวย พ่อแม่ คุณทำงานใหญ่โต นักการเมือง นักธุรกิจส่งลุกมาใช้เงิน นั้น เค้าคิดว่า พ่อแม่คุณคอรัปชั่น และคุณทำตัวไร้สาระ
65.ประเทศไทยเป็นประเทศด้อยพัฒนา แต่เรียกตัวเองว่า กำลังพัฒนา
66.วัยรุ่น ไม่เคารพผู้ใหญ่ ด่าได้ก็ด่า ก็พ่อแม่ฉันยังไม่ว่า คุณเป็นใครมาว่า
67.แต่งตัว ใช้เงิน ซื้อของอวดกัน
68.ตบกันแย่งผู้หญิง ผู้ชาย ทอมดี้ เกย์
69.มีเพื่อนในชีวิตจริงและสังคมอินเตอร์เน็ต
70.เล่นเกมออนไลน์ เล่นmsn ทุกวัน หลับดึก

71.เที่ยวจัด จนบางวันไม่กลับบ้าน พรุ่งนี้มีสอบ เอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยน ที่ห้องน้ำ รร.แล้วเข้าสอบ ก็มี
72.พ่อแม่เลี้ยงลูกดีเกินไป แย่เกินไป โอ๋ลูกเกินไป ด่าลูกเกินไป เด็กเก็บกด
73.เด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่แย่ บางคนยอมขายตัวเพือเอาเงินมาเรียนก็มี
74.ครูแนะแนว คือครูที่เด็กชอบมากที่สุด
75.เด็กไทย เกรด 4.00 เอ็นเข้าคณะอินเตอร์ไม่ติด เด็กนานาชาติไม่เก่งเท่าเด็กรัฐบาล แต่นั่งฝนข้อสอบฉลุย เมื่อจะเอ็นเข้าคณะอินเตอร์
76.ต่างประเทศ อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น เรียนน้อยกว่าไทย แต่ทำไมฉลาดกว่า มีคุณภาพกว่า?
77.เด็ก คืออนาคตของชาติ แต่มีตัวอย่างบุคคลชั้นนำของประเทศที่เห็นได้ตามหน้า หนังสือพิมพ์ว่า...แค่ไหน เป็นแบบนี้ คุณยังจะหวังอะไรกับเด็กไทยศตวรรษที่ 21 อย่างเราไหม
78.วัยรุ่นไทยไม่อยากรับรู้เรื่องข่าวสารของประเทศไท ยที่มีแต่อะไรที่ชวนทำให้ น่าเบื่อ เกิดการแอนตี้ ไม่อยากรู้
79.เด็กไทยไปโรงเรียน และ มหาวิทยาลัย จากการสำรวจแล้ว พบว่า ปัจจัยคือ เพื่อน เท่านั้น
80.โลกก้าวหน้าไปทุกวัน แต่การศึกษาไทย ยังอยู่กับที่

81. การศึกษาในปัจจุบันทำให้เด็กไทย บ้าเรียนพิเศษ ไปติวที่นั่นที่นี่ สอบมหาลัยได้ จบมาไม่ได้เอาความรู้มาใช้ มันมีประโยชน์อะไร
82.เด็กห้องเรียนพิเศษ ถ้าไม่แยกรั้วโรงเรียนแล้ว จะอยู่ร่วมกับห้องเรียนปรกติไม่ได้
83.ในโรงเรียน รัฐบาลมีการแบ่งแยกชนชั้น ฝ่าย สี(พวกเสื้อแดง-เหลือง) ทำให้สิ่งไร้สาระพวกนี้มาเป็นเกณท์ให้คะแนนนักเรียน


84.GAT-PAT คือการสอบที่ไม่มีใครตอบได้ว่า
สอบทำไม สอบเพื่ออะไร และเด้กจะได้อะไร ใครเป็นคนคิด คิดเพื่อใคร และคิดมาทำไมเพื่ออะไร
85.เด็กนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นสื่อจะเรียนห นักกว่าห้องเรียนอื่นๆ แต่สอบวัดผลโรงเรียน
กลับได้คะแนนน้อยกว่าห้องปรกติ
86. 80% ของผู้ปกครองเด็กไทย อยากให้ลูกเรียนจบเร็วๆ
87.ช่วงชีวิตที่เรียนระดับ มัธยม คือช่วงที่มีความสุขที่สุด
88. นักเรียนที่ผู้ปกครองเลี้ยงปล่อย(ไปเที่ยวได้กับเพื่ อนๆ ไปไหนก็ได้ พ่อแม่ไม่จู้จี้จุกจิกและอื่นๆ)
จะใช้ชีวิตในสังคมได้ดีกว่า คนที่พ่อแม่เลี้ยงแบบ ให้อยู่แต่ในบ้าน
89.เด็กบ้าเรียนมักจะไม่มีเพื่อนแท้และเพื่อนสนิท


90.คนเราเกิดมามีความสามารถต่างกัน แต่การศึกษาในปัจจุบันไม่สนับสนุกความสามารถพิเศษ ของนักเรียน
91.ผู้ปกครองหลายคน วาดอนาคตให้ลูก และดูถูกสิ่งที่ลูกใฝ่ฝัน
92.ในปัจจุบันมีผู้ปกครองที่ เลือกที่เรียนให้ลูก เลือกอาชีพให้ลูก แม้แต่เลือกคู่ครองให้ยังมี
93.วัยรุ่นมักจะมีแฟนตั้งแต่อายุ 13 ปี ขึ้นไป
94.ในปัจจุบันยังมีผู้ปกครองที่หัวโบราณมากกว่าผู้ปก ครองสมัยใหม่
95.ปัจจุบัน โลกกำลังวิปริต ประเทศไทยในตอนนี้มี ทอม ดี้ และเลสเบี้ยนเยอะมาก ในขณะที่ผู้ชายหลายคนแห้วกับการีท่ผู้หญิงหันไปคบผู้ หญิง
96.มาตรฐานการศึกษาในประเทศไทยคือ พ.ศ. 2544 แต่นี่คือปี 2552
97.ผู้ปกครองให้ลูกไปเรียพิเศษ เพียงแค่ไม่ให้เด็กเล่นเกม หารู้ไม่ว่าเสียเงินโดยใช้เหตุ เพราะเด็กบางคน
ไปเรียนแต่ไม่รับอะไรกลับมาเลย
98.ทุกโรงเรียนในประเทศไทย จะมี 1ใน 10 ที่จะเป็นนักเลง และผู้มีอิทธิพล
99.ในปัจุจบันมีการตีกันและฆ่ากัน ปัจจุยหลักมาจาก แย่งผู้หญิงกัน
100.ประชุมผู้ปกครอง คือให้ผู้ปกครองมาออกความเห็นว่าจะให้ โรงเรียนเป็นยังไง ผู้ปกครองออกเสียงให้เรียนหนักเพิ่มขึ้น มีการบ้านเพิ่มขึ้น แต่ไม่เคยถามนักเรียนว่า เรียนแต่ละวันเป็นยังไง

101.ผู้ปกครองที่บ่นว่าอยากให้มีการบ้านเยอะๆ มาก จะโดนอ.ประชดโดยการให้การบ้านนักเรียนเยอะๆ และทุกวัน แม้กระทั่งใกล้สอบ
102.ผู้ ปกครองทำเหมือนมาเรียนกับนักเรียนเอง โดยมากำหนดเพิ่มคาบพิเศษ เรียนเสริมเข้าไป โดญที่ทุกวันจะเลิกเรียน 5 โมง 2 ทุ่มกันอยู่แล้ว
103.ห้องเรียนพิเศษบางที่ไม่ค่อยมีความเป็นประชาธิปไ ตย (ผู้ปกครองและครูเป็นใหญ่)
104.สภาพแวดล้อมในปัจุบันทำให้เด็กไทยแข่งกันเรียน
105.เด้กไทยแข่งกันเรียนมาก จนทำให้เป็นคนเห็นแก่ตัว
106.โรงเรียนทุกโรงเรียน สอนให้นักเรียนเป็นคนเก่งไ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโรงเรียน
107.เส้นสายระบาด จนทำให้คนเก่งมีฝีมือและความสามารถ ไม่มีงานทำ
108. คนที่บ้าเรียนจะมีวิถีชีวิตประจำวันที่น่าเบื่อมากกว ่า คนปรกติ
109.เด็กไทยเรียนไม่เก่ง สอบไม่ผ่าน พ่อแม่มักจะโทษ ครูและเกม
110. พ่อแม่ไม่เห็นความสามารถของลูกและไม่สนับสนุนสิ่งที่ ลูกชอบ

111.พ่อแม่อยากจะให้ลูกเป็นไปตามคนอื่น ทำให้ไร้ซึ้งความเป็นตัวของตัวเอง
112.การ เรียนไม่ได้มีผลเสีย และการเรียนมีข้อดีมากมาย
แต่คนที่ทำให้มันมีข้อเสียคือ ผู้ใหญ่และพวกหัวโบราณ ที่ปลูกฝังความคิดไร้สาระ ใส่ในหัวของเด็ก


113. 5 อันดับ สิ่งที่ทำให้โรงเรียนไม่น่าเบื่อที่สุดคือ

v
v
v
1.เพื่อน
2.กิจกรรม
3.บรรยากาศ
4.วิชาเรียนน้อย
5.เรียนไม่หนัก
:blnkidea:
rnsC9i.jpg

nextgenman21

Member
LV. 1 Alpha Fapper
Post:
2652
Score:
5
เมื่อ 04 Jun 2013 23:13:52
@OWEN2012

อ่านไม่หมดอ่ะครับเยอะเกิน

แต่มันก็น่าให้เขาเขียนข่าวอย่างนี้นะเนี่ย :curious2:
http://www.youtube.com/user/36458999?feature=mhee

ผลงานผมครับมือใหม่หัดแคส

เกมไม่ได้ตัดสินในสิ่งที่เราเป็น เราต่างหากเป็นผู้ที่ตัดสินว่าตัวเราเป็นอย่างไร

017178828

Member
LV. 1 Amature
Post:
168
Score:
0
เมื่อ 04 Jun 2013 23:20:06
โรงเรียน เรา สอนให้เราเป็ฯทหาร จะได้เถียงไม่ได้
76561198035304133.png

salanjer

Member
LV. 1 Amature
Post:
205
Score:
0
เมื่อ 04 Jun 2013 23:24:40
เรื่องจริงทั้งนั้น อยากเปลี่ยนแปลง แต่แค่มองหน้าก็โดนด่าทั้งๆที่ยังไม่ได้ทำไรเลย
76561198071666123.png

GumdonKickass

Member
LV. 1 Amature
Post:
174
Score:
0
เมื่อ 04 Jun 2013 23:30:30
ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกถีบออกจากระบบการศึกษาของรัฐเพราะเถียงคุณครูนี่แหละครับ แต่บอกไว้ก่อนว่าคุณครูโรงเรียนเอกชนที่สันดานปกครองกดขี่เด็กก็มี เพราะผมก็โดนมาเหมือนกัน
นี่ยังโชคดียังจบมัธยมได้โดยที่ไม่แก่ไปก่อน

goonsung456

Member
LV. 1 Executive Fapper
Post:
889
Score:
0
เมื่อ 04 Jun 2013 23:41:19
ไม่รู้จะคอมเมนท์อะไร :okay: เข้ามาอ่านละกัน อยากรู้ความคิดเห็นของคนอื่น

WhipCream

Member
LV. 1 Alpha Fapper
Post:
2412
Score:
16
เมื่อ 05 Jun 2013 00:43:54
ความจริงทั้งนั้น การศึกษาไทยห่วย
XnnNZex.gif

Salamander Gamer

Member
LV. 1 Amature
Post:
256
Score:
6
เมื่อ 05 Jun 2013 01:19:41
มีอีกอย่างครับ กำเเพงโรงเรียนเเม่งสูงไปไหน :whyuno2:
ดูอย่างโรงเรียนผมกำเเพงสูง2กว่าเเล้วเเม่งเสริมรั้วเหล็กอีก2เมตร

nPdNs7.png

พวกเองสร้างกำเเพงไว้กันไททันบุกใช่ไหม
:blackface: :blackface: :blackface:
img1s4lCx.png

WhipCream

Member
LV. 1 Alpha Fapper
Post:
2412
Score:
16
เมื่อ 05 Jun 2013 02:10:51
ผมเป็นคนนึงที่ตอนอยู่ไทยไม่ชอบไปโรงเรียน(ครูสอนแต่ท่องจำ+จดเพื่อให้นักเรียนอ่านถ้ามันไม่ยอมอ่านก็จดมาซะเพราะเวลาจดต้องดูตัวหนังสืออยู่ดี) :lol: ก็เลยอยู่เรียนที่บ้านถึงช่วงสอบก็แค่ทำใบยื่นขอสอบ(เวลาเรียนไม่พอไม่ยอมไปไม่ชอบจดเหงื่อออกมือและเท้าทำให้เวลาใช้มือเขียนหนังสือแล้วกระดาษเปียกเขียนไม่ทันเวลาในชั่วโมง+สายตาสั้นจะมีเพื่อนสนิทเขียนละลอกจากสมุดเพื่อนอีกทีเพราะมองไม่เห็น) :megusta: ซึ่งหลังจากสอบผมเป็นคนเดียวในห้องที่ผ่านทุกวิชา(โรงเรียนรัฐสมัยนั้นตกก็ทำงานมาส่งแก้เอาเกรดไม่มีคำว่าสอบตก):shutup: และคะแนนอยู่ในระดับต้นๆของปี(ทั้งที่ขาดเรียนเยอะที่สุดของปี)ทุกวันนี้มาเรียนที่สวีเดนสบายครับเรียนวันละ 5-6 ชั่วโมง เน้นพูดคุย อธิบาย ไม่ใช่มาถึงสั่งงานแล้วให้จด/ทำงานส่งท้ายชั่วโมง การแต่งกายยังไงก็ได้(แต่ก็ respek ครูด้วยไม่ใช่ใส่เกงในมาตัวเดียว) :fckthat: ต่างจากประเทศไทยร้อนจะตายห่าตอนเช้าตากแดดเข้าแถวเพื่อ ??? :whyuno2: ใส่ชุดเครื่องแบบนักเรียน/ลูกเสือ/พละ เพื่อ ?? :ffuuu: ชายเสื้อห้ามออกนอกกางเกง ถุงเท้าห้ามขาด การแต่งกายต้องเนี๊ยบ(เหมือนเด็กเอ๋อๆ):4everalone: กระเป๋าหนักเป็นกิโล เรื่องถุงเท้าเคยถามครูสมัยเรียนอยู่ที่ไทยว่าใส่ไปทำไมประเทศไทยร้อนจะตายห่าใส่ไปนี้แดดร้อนๆเหงื่อไหลจากร่องตูดไปตามขาลงไปยันง่ามนิ้วเท้ายิ่งถุงเท้าลูกเสือยาวอย่างกับถุงน่อง ครูตอบว่าตามระเบียบ :ffuuu: มาอยู่สวีเดนหน้าร้อนฝรั่งเค้าไม่ใส่ถุงเท้าเพราะที่เค้าใส่ตอน Winter เพราะมันหนาวแล้วที่ไทยใส่ตามระเบียบใส่ทำไม :ohgodwhy:
XnnNZex.gif

HaloReach

She's waiting for your answer
Member
LV. 1 Alpha Fapper
Post:
3686
Score:
80
เมื่อ 05 Jun 2013 03:01:26
WhipCream เขียนเมื่อ 05 Jun 2013 02:10:51
ผมเป็นคนนึงที่ตอนอยู่ไทยไม่ชอบไปโรงเรียน(ครูสอนแต่ท่องจำ+จดเพื่อให้นักเรียนอ่านถ้ามันไม่ยอมอ่านก็จดมาซะเพราะเวลาจดต้องดูตัวหนังสืออยู่ดี) :lol: ก็เลยอยู่เรียนที่บ้านถึงช่วงสอบก็แค่ทำใบยื่นขอสอบ(เวลาเรียนไม่พอไม่ยอมไปไม่ชอบจดเหงื่อออกมือและเท้าทำให้เวลาใช้มือเขียนหนังสือแล้วกระดาษเปียกเขียนไม่ทันเวลาในชั่วโมง+สายตาสั้นจะมีเพื่อนสนิทเขียนละลอกจากสมุดเพื่อนอีกทีเพราะมองไม่เห็น) :megusta: ซึ่งหลังจากสอบผมเป็นคนเดียวในห้องที่ผ่านทุกวิชา(โรงเรียนรัฐสมัยนั้นตกก็ทำงานมาส่งแก้เอาเกรดไม่มีคำว่าสอบตก):shutup: และคะแนนอยู่ในระดับต้นๆของปี(ทั้งที่ขาดเรียนเยอะที่สุดของปี)ทุกวันนี้มาเรียนที่สวีเดนสบายครับเรียนวันละ 5-6 ชั่วโมง เน้นพูดคุย อธิบาย ไม่ใช่มาถึงสั่งงานแล้วให้จด/ทำงานส่งท้ายชั่วโมง การแต่งกายยังไงก็ได้(แต่ก็ respek ครูด้วยไม่ใช่ใส่เกงในมาตัวเดียว) :fckthat: ต่างจากประเทศไทยร้อนจะตายห่าตอนเช้าตากแดดเข้าแถวเพื่อ ??? :whyuno2: ใส่ชุดเครื่องแบบนักเรียน/ลูกเสือ/พละ เพื่อ ?? :ffuuu: ชายเสื้อห้ามออกนอกกางเกง ถุงเท้าห้ามขาด การแต่งกายต้องเนี๊ยบ(เหมือนเด็กเอ๋อๆ):4everalone: กระเป๋าหนักเป็นกิโล เรื่องถุงเท้าเคยถามครูสมัยเรียนอยู่ที่ไทยว่าใส่ไปทำไมประเทศไทยร้อนจะตายห่าใส่ไปนี้แดดร้อนๆเหงื่อไหลจากร่องตูดไปตามขาลงไปยันง่ามนิ้วเท้ายิ่งถุงเท้าลูกเสือยาวอย่างกับถุงน่อง ครูตอบว่าตามระเบียบ :ffuuu: มาอยู่สวีเดนหน้าร้อนฝรั่งเค้าไม่ใส่ถุงเท้าเพราะที่เค้าใส่ตอน Winter เพราะมันหนาวแล้วที่ไทยใส่ตามระเบียบใส่ทำไม :ohgodwhy:
ติด 0 ติด 0 ติด 0 ติด 0 ติด 0 ติด 0 ติด 0 ติด 0 :trollface:
LighterOnizuka.png76561198048373503.png
I'll go to Japan sooner or later

WhipCream

Member
LV. 1 Alpha Fapper
Post:
2412
Score:
16
เมื่อ 05 Jun 2013 04:20:18
ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังถึงผมจะขาดบ่อยแต่ผลการเรียนเข้าขั้นเยี่ยมครับ เป็นตัวแทนไปแข่งด้วยซ้ำ :lol:
XnnNZex.gif

Mr.KangKy

Greatest emotional is to feel appreciated.
Member
LV. 1 Alpha Fapper
Post:
1378
Score:
39
เมื่อ 05 Jun 2013 06:22:34
Salamander Gamer เขียนเมื่อ 05 Jun 2013 01:19:41
มีอีกอย่างครับ กำเเพงโรงเรียนเเม่งสูงไปไหน :whyuno2:
ดูอย่างโรงเรียนผมกำเเพงสูง2กว่าเเล้วเเม่งเสริมรั้วเหล็กอีก2เมตร

nPdNs7.png

พวกเองสร้างกำเเพงไว้กันไททันบุกใช่ไหม
:blackface: :blackface: :blackface:
โอยฮาจัง 5555+ :awwyeah:
MR.KANGKY
76561198064998195.png

DevilArt

Member
LV. 1 Semi-Pro
Post:
498
Score:
0
เมื่อ 05 Jun 2013 08:08:48
ของผมชีวิตที่มีความสุขที่สุดคือสมัยมหาวิทยาลัย ตื่นเช้าลงงานฟาร์ม

เช้าเรียน 1 วิชา ไม่ก็เป็นภาคทฤษฏี บ่าย 1 วิชาไม่ก็เป็นภาคปฏิบัติการ

วันนึงเรียนแค่ 2 วิชา .....การบ้านไม่เยอะ แค่รายงานเป็น Term Paper ส่งก่อนสอบไฟนอลเท่านั้นเอง คะแนนเก็บน้อยมาก เอาผลสอบล้วนๆ

ที่หนักและยุ่งยากหน่อยก็วิชาสัมมนาที่ต้องหาข้อมูลอ้างอิงและก้โดนแก้กันไปไม่ต่ำกว่าคนละ 10 รอบ จนพิม์เอกสารคล่องกันเลยทีเดียวกับปัญหาพิเศษที่ต้องทำก่อนจบนี่แหละกินเวลาไปประมาณ 1 ปีครึ่งเลย แต่ในห้องมีกันแค่ 19 คน นักศึกษาและอาจารย์รักกันดีมาก จบมาแล้วยังติดต่อกันอยู่บ่อยๆเลย

ป.ล.มหาลัยผมเป็นมหาลัยเกษตรใช้ชีวิตเหมือน การ์ตูนเรื่อง Silver Spoon ยังไงยังงั้นเลยแหละ :blnkidea: ชุดนักศึกษาอาทิตย์นึงใส่ 2 วัน ชุดช็อพ 1 วัน ชุดพละ 1 วัน เสื้อคณะ 1 วัน ผมไว้ยาวได้
classic-76561198019565406.png

Salamander Gamer

Member
LV. 1 Amature
Post:
256
Score:
6
เมื่อ 05 Jun 2013 12:14:42
Mr.KangKy เขียนเมื่อ 05 Jun 2013 06:22:34
Salamander Gamer เขียนเมื่อ 05 Jun 2013 01:19:41
มีอีกอย่างครับ กำเเพงโรงเรียนเเม่งสูงไปไหน :whyuno2:
ดูอย่างโรงเรียนผมกำเเพงสูง2กว่าเเล้วเเม่งเสริมรั้วเหล็กอีก2เมตร

nPdNs7.png

พวกเองสร้างกำเเพงไว้กันไททันบุกใช่ไหม
:blackface: :blackface: :blackface:
โอยฮาจัง 5555+ :awwyeah:

เดี้ยวผมจะสร้างอุปกรณ์เคลื่อนย้าย 3 มิติไว้ยิงข้ามกำเเพง :evilface:
img1s4lCx.png

DEKBA

Member
LV. 1 Amature
Post:
176
Score:
0
เมื่อ 05 Jun 2013 15:30:54
ที่ไทย เรียก ทรงนักเรียน
ต่างประเทศ ทรงทหารชัดๆ !!!

สรุปได้ว่า ปัญหาส่วนใหญ่ เกิดจากพวกหัวโบราณ

ปล. ฮาข้างบน กำแพงกันไททันบุก ต้องสร้างให้สูงกว่านี้นะ
มันกันได้เฉพาะตัว 3 เมตรเท่านั้นแหละ
aImhmo.jpg

กรุณา login ก่อน comment หากยังไม่ได้สมัครสมาชิกกรุณาคลิก ที่นี่

เข้าสู่ระบบ