Save ที่รับจะต้องเป็น Clean save เท่านั้นไม่มี MOD อะไรเลยและเล่นเนื้อเรืองหลักจนจบ SKYRIM+Dawnguard+Dragonborn เควสนอกนั้นห้ามยุ่งเอาแต่เนื้อเรืองหลักเท่านั้น แอด line Paahod