อยากถามอะไรหรือติดต่อได้ที่ Gamerstudio_BT@yahoo.com
คลิป -> https://www.youtube.com/watch?v=DWsM9jX6dik
Channal -> https://www.youtube.com/channel/UCSfEMw4eo3QRIEvlFkFETNg