พอดีผมใช่บัตร mastercard ของต่างประเทศจ่ายเงิน แล้วเติมเข้าสตรีมไป 4000 บาท แต่ซื้อของไม่ได้เลย มันให้ ยืนยันความเป็นเจ้าของบัตรเครดิต ซึ่งค่าเงินในสตรีมผมเป็นค่าเงินบาท แต่บัตร mastercard มันตัดเงินเป็นดอลล่า และในการยืนยันเจ้าของมันจะตัดเงิน 2 ลอบ แล้วให้ยืนยัน แต่ผมยืนยันไม่ได้ เพราะค่าเงินคนล่ะแบบกัน ใช่เว็บแปลงสกุลเงิน มันก็บอกผิด เลยไม่รู้ยอดมันเท่าไหร่เลยตัดไป $1.51 [Thailand, Baht: 47.1] กับ $1.26 [Thailand, Baht: 39.3] ในเว็บบอกเลขเงินบาทมาแต่เอาไปใส่ ในสตรีม มันไม่ได้ซะงั้นผมใส่ผิดครบไป 3 ลอบเลย ไม่รู้จะแก้ไข ส่ง support ไปแล้ว(ส่งเป็นภาษาไทย) ไม่ตอบสักที