มันขึ้นว่า unable to join connection not responding เพราะอะไร :crying: :crying: