มันขึ้นว่าerror while obtaining device present parametersช่วยหน่อยครับ