อยากรู้ว่าจะออกแบบ
ตัวละคร
กราฟิค
HUD
ดนตรีประกอบ

แบบของเรายังไง