คือ ทั้ง Preview ทั้ง Render เลยครับ
ภาพแตกมาก แรกดีๆนะหลังๆภาพแตกจนดูไม่ได้เลยครับ
เมื่อก่อนไม่เคยเป็นเลย ไม่รู้เผลอไปกดอะไร
อยากทราบวิธีแก้ไขหน่อย