เวลาเข้าเล่น GTA V เข้าเล่นได้แต่เล่น GTA Online เข้า SocialClub ในเกมก็เป็นแบบนี้ecoK2Z.jpg