คือของอันอื่นๆแม่งกะขายได้นะครับ แต่อันนี้แม่งไมไ่ด้ คือไรอ่ะครับ บอกที ขอหละครับ :crying: :ohgodwhy: :okay:
Fxgp2h.png