ข้ออนุญาตินะครับ

โปรโมทเซิฟเวอร์ Arma 3 Altis Life
เซิฟ Longinus Life
กลุ่ม Arma 3 - Longinus Life https://www.facebook.com/groups/longinusa3al/
TS3 : longinus-ts3.ddns.net

สามารถเข้ามาเล่นกันได้โดยเข้าร่วมกลุ่มของเซิฟ Longinus Life
https://www.facebook.com/groups/longinusa3al/
*โหลดModของเซิฟก่อนเข้าเล่น