ถ้ามีการเช่าอุปกรณ์คอมพิวเอร์ก่อนใช้จริงจะสนใจใหม ช่วยเช้ามาตอบหน่อยครับ
มี5-6ข้อ ใช้เวลาทำไม่ถึง1นาที เพื่อใช้ข้อมูลไปวิเคราห์

เข้ามาตอบในนี้ >>>> https://goo.gl/forms/oLCzasfpWR1VOzxw1ขอบพระคุณมากครับ