ผมมี การ์ดจอ GTX 780 Amp อยู่แล้วต้องการซื้อเมนบอร์ดใหม่ ควรใช้รุ่นไหนครับ ใช้ Ram และ Power supply ซักเท่าไร เพื่อ ใช้งานเขียนแบบ ครับ