ช่วยกันติดตามหน่อยนร้าอยากทำคลิปออกมาเรื่อยๆ
https://www.youtube.com/channel/UC6agexLG6f8wtOkZCaZDGZQ :crylaugh: :crylaugh: :crylaugh: