ลีโอหลอกให้ลาปิโน่ไปเอา core ของ skyripper ในขณะที่ เขาจะวางแผนชักชวนเพื่อนเก่า เซโนเบียให้มาเป็นกำลังสำคัญของเขา แต่ครั้งนี้เขาวางแผนอย่างดีที่จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่ซ้ำซ้อน...