ลีโอเชื่อใจเซโนเบียโดยการบอกที่อยู่ของฐานลับให้เธอ แต่เธอขอตัวไปทำธุระก่อนจะมาพบเขาที่สภา หวังว่านี่คงไม่ใช่ความผิดพลาด แต่ลีโอเชื่อใจเธออย่างหมดหัวใจ เขาจึงมุ่งหน้าไปที่สภาก่อนเธอ แต่แล้วก็....