ลีโอพาเซโนเบียที่อ่อนล้ามาถึงกองยานศัตรู เพื่อจะนำ Farfarer ยานที่เร็วที่สุดในการหลบหนีจักรพรรดิ์ มาเอาใจช่วยความรักของทั้งสองคน สำหรับพาร์ทสุดท้ายกันครับ