กดติดตั้งเกมแล้วรอหน้าต่างที่บอกว่า กำลังเตียมไฟลเพื่อติดตั้ง นานมากๆใครเคยเป็นรู้วิธีแก้บอกทีครับ เป็นอยู่เกมเดียวด้วย