จาก 200 Loot Box ได้สกินทอง 19 ตัว
เฉลี่ยแล้ว เปิด 11 กล่องจะได้สกินทอง 1 ตัว

Subscribe !! https://goo.gl/Vpm1Qf
======================================================