อิสล่าประชุมทีมว่า เธอมีหนทางในการช่วยเหลือต้นไม้โลก yggdrasil ด้วยการเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดของเธอที่อยู่ในป่าลึก หมู่บ้านที่ตัดขาดจากโลกภายนอก การจะได้ของสิ่งนั้นมาต้องมีเด็กแห่งแสงไปด้วย....