ลูเซียสและผองเพื่อนต้องช่วยกันอพยพผู้คนให้มาหลบภัยที่ปราสาท และมีรายงานว่ายังมีคนหายไป ทำให้พวกเขาต้องรีบออกตามหาโดยเร็ว ก่อนที่เมืองจะกลายเป็นสมรภูมิรบ...