หลักการเล่นจะคล้ายๆ ดบดล ก็แหงสิเจ้าของเดียวกัน แต่เพิ่มผู้หลบหนีเป็น 5 คน จาก ดบดล มีแค่ 4 คน