ไม่เห็นโพสต์ใหม่ๆ เลย นอกจากคำถามเดิมๆ ที่ search ใน google ก็เจอ กับดันโพสต์เก่าๆ 4-5ปีที่แล้วขึ้นมา

แอดมินเด่วนี้ก็ไมค่อยอัพเดตข่าวอะไรเลย

:donotwant: :donotwant: :ohgodwhy: :ohgodwhy: