=========================

สอบถาม/ลงโฆษณา ติดต่อได้ที่
Facebook = http://goo.gl/4ixyib
Instagram = http://goo.gl/szGNxj
Gmail = deathline.th@gmail.com

=========================

My Notebook
- Windows 7 Ultimate 64 Bit
- Intel(R) Core(TM) i3-2330M CPU @ 2.20GHz 2.19GHz
- RAM 4 GB
อุปกรณ์ต่างๆ
- Microphone = Razeak bm-800
- Mouse = Rezeak
- Headphone = SIGNO HP-815 MANTICORE 7.1
- Keybord = SIGNO KB-738 Infesta