Forum > Tips & Tricks > [Guide]Terraria รวมข้อมูลเกมส์

[Guide]Terraria รวมข้อมูลเกมส์

SteamRock

Member
LV. 1 Alpha Fapper
Post:
1444
Score:
0
เมื่อ 25 Dec 2012 22:18:28
:แนะนำ:
Terraria หรือเกมส์เเนวเอาชีวิตรอด Adventure ที่ไม่มีวันสิ้นสุดสนกว่าโลกของคุณจะเต็มถ้าใครเคยเล่น Minecraft เกมส์ดังของเราจะรู้ว่าสเน่ของเกมส์เเนวนี้อยู่ที่ใดที่เราจะไม่พูดถึงตอนนี้เล่นเองถึงจะรู้ว่า "มัน ยอด มาก"
ซึ่งได้คะเเนนจาก IGN ไปเต็ม 9.0 กันเลยที่เดียว
:การบังคับ:
ใช้ W A S D ในการเดิน เปลี่ยนอาวุธ-ของ ลูกกลิ้ง Mouse หรือตัวเลข
:NPC:
Guide.png
Guide
เงื่อนไข
- ไม่มี -
HP : เลือด
250
Defense : พลังป้องกัน
15
คุณสมบัติ
เขาจะช่วยสอนคุณเล่น เป็นคู่มือให้สำหรับคุณ และสามารถประดิษฐ์ของที่เขา
Merchant.png
Merchant
เงื่อนไข
1.มีที่ห้องว่างสำหรับเขา ในห้องต้องมีโต๊ะ เก้าอี้ แสงสว่าง
2.ผู้เล่นทั้งโลก มีเงินมากกว่า 50
HP : เลือด
250
Defense : พลังป้องกัน
15
คุณสมบัติ
เป็นคนขายของ
อื่นๆได้ที่ http://trr-skv.blogspot.com/p/npc.html
: Events หรือ กิจกรรม ในเกมส์ Terraria :

Blood Moon (คืนพระจัทร์สีเลือด)
สำหรับ Event นี้ มีโอกาศเกิดขึ้นถึง 11.1% จะเกิดขึ้นเมื่อมีมอนเตอร์อยู่ใน World มากกว่า 120 ตัว เมื่อ Event นี้เกิดขึ้น จะมีข้อความประกาศทางหน้าจอล่างซ้าย
ว่า The Blood Moon is rising...

ผลกระทบเมื่อมี Event Blood Moon เกิดขึ้น
- NPC บางตัวจะขายไอเทมใหม่ที่มีเฉพาะ Event นี้เท่านั้น ได้แก่
NPC Merchant จะขาย Throwing Knives
NPC Arms Dealer จะขาย Silver Bullets
NPC Clothier จะขาย Mime Mask
NPC Dryad จะไม่ขาย Purification Powder , Sunflowers และ Grass Seeds แต่จะขาย Vile Powder และ Corrupt Seeds แทน

- อัตราการเกิดของมอนเตอร์จะเพิ่มขึ้นหลายเท่า และเราอาจพบ The Groom ซึ่งเป็นมอนเตอร์แรร์ใน Event นี้
- ซอมบี้สามารถเปิดประตูบ้านเราได้ด้วยการโจมตี 10 ครั้ง ซึ่งเป็นอันตรายต่อ NPC ในบ้านเราอย่างมาก
- มอนเตอร์สามารถเกิดใกล้กับ NPC ได้(นอกบ้าน) หลังจากที่ Blood Moon สิ้นสุดลง การเกิดของมอนเตอร์จะเป็นปกติ
- ทั้ง Bunny และ Goldfish จะกลายเป็น Corrupt Bunny และ Corrupt Goldfish
- Deathweed จะบานสะพรั่ง และเราสามารถเก็บ Deathweed Seeds จาก Deathweed ได้(ปกติจะเก็บไม่ได้)
- NPC ผู้หญิงจะหงุดหงิดกว่าปกติ(NPC Nurse และ Mechanic)

นอกจากนี้ใน Hardmode
- มอนเตอร์ Possessed Armor จะสามารถเปิดประตูได้ แบบซอมบี้
- มอนเตอร์ Clowns จะมีโอกาศเกิดใน Event นี้Goblin Army(กองทัพก๊อปลินบุก!)
สำหรับ Event นี้จะมีโอกาศเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ก๊อปลินจะมีโอกาศบุก 1 ใน 15 ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตอนเช้า ผู้เล่นสามารถเรียกก๊อปลินมาบุกได้โดยใช้ไอเทม
Goblin Battle Standard

เกณฑ์การบุกของก็อปลิน
- ผู้เล่นต้องมีเลือดอย่างน้อย 200 ขึ้นไป
- ผู้เล่นต้องเคยทุบ Shadow Orb อย่างน้อย 1 ลูก
- ผู้เล่นไม่ได้ถูกก็อปลินบุกใน 7 วัน ที่ผ่านมา(วันในเกมส์)

กิจกรรมต้นเริ่มต้น
- เมื่อก็อปลินใกล้บุกจะมีข้อความเตือนขึ้นว่า A Goblin Army is approaching from the [east/west]! east/west แปลว่า ก็อปลินจะมาทางใด
[ตะวันออก หรือ ตะวันตก]
- ข้อความเตือนจะขึ้น 3 ครั้ง(World Small) ข้อความเตือนจะขึ้น 5 ครั้ง สำหรับ World Medium และ World Large
- ทิศทางการบุกของก็อปลิน (east/west) จะยึดจุดเกิดของผู้เล่นเป็นหลัก

หลัง Event จบ
- Event จะจบก็ต้อเมื่อผู้เล่นสามารถชนะก็อปลินทั้งหมดในกองทัพได้แล้ว
- ขนาดของกองทัพก็อปลินจะขึ้นอยู่กับเลือดของผู้เล่นภายในเกมส์ จะมีก็อปลิน 80 ตัว และจะบวกเพิ่มอีก 40 ตัว เมื่อผู้เล่นมีเลือดมากกว่า 200
- ในโหมด Single player จะมีก็อปลินเพียง 120 ตัว ในขณะที่มีผู้เล่น 8 คน และแต่ละคนมีเลือดมากกว่า 200 จะมีก็อปลิน 400 ตัว ถ้าจำนวนสูงสุดของผู้เล่น คือ 255 คน และมีเลือดมากกว่า 200 จำนวนสูงสุดของก๊อบลินในการบุกรุกจะมี 10,280 ตัว(เยอะโคตรเลยครับ = ='')
- เมื่อก็อปลินพ่ายแพ้จะมีข้อความขึ้นว่า The Goblin Army has been defeated! และเพลงในเกมส์ก็จะกลับมาเป็นปกติ

ประเภท Goblin
- Goblin Peon
- Goblin Sorcerer
- Goblin Thief
- Goblin Warrior
- Goblin Archer

เพิ่มเติม : ก็อปลินทุกตัวสามารถเปิดประตูได้ และ บางตัวอาจทำลายประตูได้เลย *0*
: Goblin Scout และ Goblin Tinkerer ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ Goblin Army
: ขณะเกิด Event นี้ NPC ทุกตัว(NPC ที่เรายังไม่พบ)จะไม่มีการเกิด แต่หลังจากจบ Event นี้ลง NPC จะเกิดเป็นปกติFrost Legion(น้ำแข็งมรณะ) หรือ (กองทัพน้ำแข็ง)
สำหรับ Event นี้จะเกิดขึ้นในตอนที่มี Snowman เกิด และ ใกล้เมืองของผู้เล่น(หรือจุดเกิดของผู้เล่นยังไม่มีสิ่งปลูกสร้าง) Event นี้จะเกิดขึ้นคล้ายกับ Goblin Army โดยผู้เล่นต้องมีเลือดมากกว่า 200

เหตุการณ์เริ่มต้น
- Event นี้จะปรับตามฤดูกาลของหิมะตก ปัจจุบันใน World จะมีหิมะตก 1 ใน 14(เกมส์จะสุ่มให้นะครับสำหรับพื้นที่หิมะใน Softmode) สำหรับ Hardmode พื้นที่หิมะจะมี ขึ้นเอง
- เมื่อกองทัพบุกจะมีข้อความเตือนขึ้นว่า The Frost Legion is approaching from the [east/west]! east/west แปลว่า กองทัพหิมะจะมาทางใด [ตะวันออก หรือ ตะวันตก]
- ทิศทางการบุกของกองทัพน้ำแข็ง (east/west) จะยึดจุดเกิดของผู้เล่นเป็นหลัก
- เมื่อกองทัพน้ำแข็งบุกจะมีข้อความว่า The Frost Legion has arrived! เเละเพลงในเกมส์จะถูกเปลี่ยนเป็น Boss 3
- Event นี้จะนานและบุกหนักกว่า Goblin Army และถือว่าเป็นการบุกที่ยากที่สุดในเกมส์ !

หลัง Event จบ
- เมื่อ Snowmen ทุกตัวพ่ายแพ้
- จะมี Snowmen 80 ตัว และเพิ่มอีก 40 ตัว เมื่อผู้เล่นมีเลือดมากกว่า 200 ใน Single player จะมี Snowmen 120 ตัว
- ในขณะที่มีผู้เล่น 8 คน และแต่ละคนมีเลือดมากกว่า 200 จะมี Snowmen 400 ตัว ถ้าจำนวนสูงสุดของผู้เล่น คือ 255 คน และมีเลือดมากกว่า 200 จำนวนสูงสุดของ Snowmen ในการบุกรุกจะมี 10,280 ตัว
- เมื่อ Event จบลง จะมีข้อความขึ้นว่า The Frost Legion has been defeated!
- หลังชนะกองทัพน้ำแข็งได้แล้ว Santa Claus จะสามารถมาเป็น NPC และนำเข้ามาอยู่ที่บ้านเราได้ แต่ต้องอยู่ในระหว่าง 15-31 ธ.ค.

เพิ่มเติม : ไม่ว่าจะเป็น World ใน Hardmode หรือ กองทัพน้ำแข็งจะยังไม่เกิด ดังนั้น เพื่อที่จะได้ NPC Santa Claus ผู้เล่นจะต้องนำ Snow Globe มาจาก
Hardmode world ด้วย
: Snow Globe ได้มาจากการเปิด World เป็น Hardmode แต่สามารถนำไปใช้กับโลกไหนก็ได้ Snow Globe มีโอกาศ 7.14% ที่จะเรียก Frost Legion

ประเภท Snowmen
- Mister Stabby (เป็น Snowmen ที่โจมตีด้วยมีด)
- Snowman Gangsta (เป็น Snowmen ที่โจมตีด้วยปืน)
- Snow Balla (เป็น Snowmen ที่โจมตีด้วยกระสุนหิมะ = =)
BY : http://boardthai.net/terrarie/topic-view-21961

tonlineheader.jpg
สำหรับคนที่อยากเล่นผมเปิดเชิฟเล่นกันในเฉพาะ FAPGAMER นะครับ
เปิดไม่เป็นเวลา ขอให้เปิดเเอดมา Halloween Day
Ip : 127.0.0.1
พอร์ท : 7777
สถานะ : ปิด
tumblr_mbg6wez49E1r2yqd0o1_r2_500.gif1371175292-1371139582-o.gif

sontales

enoryT
FAP-Gamer Staff
LV. 1 Semi-Pro
Post:
463
Score:
1
เมื่อ 25 Dec 2012 22:19:11
>>> ย้ายไปหมวด Tips / Tricks แล้วครับ

SteamRock

Member
LV. 1 Alpha Fapper
Post:
1444
Score:
0
เมื่อ 25 Dec 2012 22:22:51
ปักหมุดก็ดีนะครับ :okay:
tumblr_mbg6wez49E1r2yqd0o1_r2_500.gif1371175292-1371139582-o.gif

tissana2540

Member
LV. 1 Alpha Fapper
Post:
2211
Score:
32
เมื่อ 25 Dec 2012 22:31:30
ขอบคุณมากครับ จะได้เล่นได้ใกลก่านี้
แดะว่างๆจะมาอ่าน

กรุณา login ก่อน comment หากยังไม่ได้สมัครสมาชิกกรุณาคลิก ที่นี่

เข้าสู่ระบบ