จักรวาลอันแสนกว้างใหญ่ กลับเริ่มต้นเกมด้วยการซ่อมยานที่จะใช้ท่องจักรวาลอันกว้างใหญ่ เดินวนไปค่ะ!!

Platform: Playstation 4