"HEARTFAPX9" Project เกิดจากความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการของ 4 หนุ่มหน้าใส 4 หนุ่มหน้าใหม่ ที่เปลี่ยนสมาชิกชมรมไป 1 คนด้วยความจำเป็นบางอย่าง (อธิบายในคลิป) ฉนั้นตั้งแต่เทปนี้เป็นต้นไป Project นี้จะเปลี่ยนสมาชิกจาก Lawbreaker สู่ 9ARM ขอให้ต้อนรับชายผู้นี้อย่างดีสู่บ้าน #HEARTFAPX9 ของเราด้วย
- HEARTROCKER
- FAPGAMER (Chorchef)
- XCROSZ
- 9ARM

ติดตามคลิปเต็มๆของทั้ง 4 CAM ได้ที่ http://fapgamer.com/post/view/dead-realm-halloween-party-2015


HEARTROCKER CAMFAPGAMER (Chorchef) CAMXCROSZ CAM9ARM CAM